Lisemco, Wednesday day 20 month 1 year 2021
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

Overhead Crane 10 ton

03

Russia

10T x 23,5m

2

Overhead Crane 20 ton

01

Taiwan

20T x 23,5m

3

Overhead Crane 5 ton

07

Germany

5T x 15m

4

Double girder crane 20 – span 20m

01

Korea

20 ton – 23.4m

5

Double girder crane 5 ton

03

Korea

5 ton – 14.2m

6

Double girder crane 5 ton

03

Korea

5 ton – 9.2m

7

Double girder crane 25 ton

02

Korea

25 ton – 22.7m

8

Double girder crane 50 ton

01

Korea

50 ton

9

Double girder crane (25 x 25 ton)

01

Korea

25 x 25 ton

10

Overhead Crane 30 ton

04

Russia

30T x 42m

11

Overhead Crane 20 ton

04

Germany

20T x 25m

12

Gantry Crane KCK 30-42

01

Russia

30T x 42,5m

13

Gantry Crane KCK 30-32

01

Russia

30T x 32m

14

Gantry Crane 30 ton

01

Taiwan

30T x 42m

15

Hydraulic mobile Crane TADANO

01

Japan

50 ton

16

Hydraulic mobile Crane TADANO

01

Japan

30 ton

17

Crawle Crane KOBELCO CKE - 1350

01

Japan

135 ton

18

Semi gantry crane

01

Germany

6,3 ton

19

Tower Crane BK1000

01

Russia

50 ton

20

Mobile Crane KC 4561

02

Russia

16 ton

21

Forklift KOMATSU

02

Japan

10 ton

22

Lorry

01

S.Korea

15 ton

23

Crane truck HINO

01

Japan

5 ton

24

Trailer MAZ 93866

01

Russia

27 ton

25

Truck MAZ 642505

02

Russia

60 ton

26

Platform Chien you

01

Taiwan

60 ton

27

Truck MAZ-504

01

Russia

27 ton

28

Lorry ZIN 130

01

Russia

8 ton

29

Cargo ship

02

Vietnam

300 ton

30

Motor Barge

02

Vietnam

200 ton

31

Crawle Crane KOBELCO - 7045

01

Japan

45 ton

32

Crawle Crane DEK251

01

Russia

25 ton

33

Tower Crane KROLL-K154

01

Denmark

8 ton

34

Tower Crane KROLL-K200D

01

Denmark

12 ton