Lisemco, Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018
Lisemco Company
  • Tàu hàng đa năng 3.300 Dwt số 04
  • Toàn cảnh Lisemco
  • Uông bí về đêm