Lisemco, Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017
Lisemco Company
  • Tàu hàng đa năng 3.300 Dwt số 04
  • Toàn cảnh Lisemco
  • Uông bí về đêm