Lisemco, Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2018
Lisemco Company