Lisemco, Thứ bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019
Lisemco Company