Lisemco, Thứ bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019
Lisemco Company

Lisemco tổ chức thành công Đại hội cổ đông cổ đông thường niên 2016

Lisemco.jpgNgày 23/04/2016 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần  Lisemco đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016. Đại hội vinh dự đón tiếp có Ông  Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; Ông Trần Việt Khánh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lisemco; Ông Yoshiaki Hoshino - Thành viên HĐQT Lisemco, đại diện công ty Sugatec – Cổ đông chiến lược, cùng 67 cổ đông đại diện cho 145 cổ đông tham dự. 

       Tại Đại hội, các đại biểu và cổ đông đã được nghe đại diện lãnh đạo Công ty báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự; thông qua chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội. 

IMG_7770.JPG
 Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Lisemco.

       Đại hội cũng đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch phát triển công ty năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Cổ tức năm 2016,…

       Năm 2015, do tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, đầu năm các dự án còn ít dẫn đến việc chưa thu xếp được đủ việc làm cho CBCNV. Sáu tháng cuối năm 2015, tình hình công việc có nhiều tiến triển thuận lợi, ngoài việc triển khai các hợp đồng cũ như: Dự án Núi Pháo, Dự án Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái bình 2, Dự án Tenova, Dự án Nooter và dự án Nhiệt điện Ấn Độ được khởi động lại thì Lisemco cũng đã ký được một số hợp đồng mới có giá trị lớn như: Dự án Nhiệt điện Thăng Long,  Thysent Krupp, tòa nhà Cục viễn thông, Nhiệt điện Thái bình 2 ... với tổng giá trị các hợp đồng ký thêm năm 2015 là 590 tỷ đồng, góp phần đảm bảo công tác sản xuất ổn định cho Công ty từ nửa cuối năm 2015 và đầu năm 2016.Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt, chủ động, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, công ty cổ phần Lisemco đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

       Phát biểu tại Đại hội, Ông Trần Việt Khánh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty thay mặt Ban Tổng Giám đốc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 của toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Lisemco. Ông đề nghị để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, song song với các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 mà HĐQT Công ty đã đề ra, Công ty cổ phần Lisemco cần xây dựng chiến lược lâu dài cho các năm tiếp theo trong đó phải đặc biệt coi trọng các giải pháp nhất là biện pháp về tiếp thị cũng như nâng cao năng suất lao động và đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, giảm hàng tồn kho, quay vòng vốn nhanh, tìm nguồn vay thấp nhằm giảm chi phí tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của năm 2016, Công ty tập trung khắc phục các tồn tại trong năm 2015 về tài chính cũng như thị trường, bám sát thực hiện lộ trình tái cấu trúc đáp ứng phù hợp với thị trường và tình hình phát  triển của Công ty. Quyết tâm đạt được tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch giai đoạn 2015 -2020, đồng thời đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuận đề ra cũng như quyền lợi các cổ đông và người lao động.

02.Mr Khanh - TGD Lisemco.jpg

Ông Trần Việt Khánh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Lisemco phát biểu tại Đại hội.

       Ông Trần Việt Khánh cũng khẳng định: Các thành viên HĐQT đã tham gia cụ thể, sâu sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo hiệu ứng cộng hưởng có sức lan tỏa trong toàn hệ thống. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh được xử lý kịp thời, linh hoạt đã tạo sự phát triển hiệu quả, lợi ích của cổ đông được giữ vững và không ngừng nâng cao. Ông tin tưởng HĐQT và CBCNV công ty cổ phần Lisemco sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo.

       Đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Sau đó thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội ông Trần Việt Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lisemco lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và xin hứa sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đề ra.

03.Mr Hai - Chu tich HDQT Lilama.JPG

Ông Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam phát biểu, chỉ đạo Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Đỗ Xuân Dũng, 1 thành viên ban kiểm soát công ty là ông Nguyễn Hoàng Hà; đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trên tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu  thêm thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; ông Bùi Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Lisemco; thành viên Ban kiểm soát Công ty sẽ có thêm ông Ngô Anh Đức – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Sau phiên họp thứ nhất, HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát bầu bà Phùng Thị Thanh Huyền giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

       Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao thông qua các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Lisemco đã thành công tốt đẹp. Tiếp bước chặng đường gần 50 năm hình thành và phát triển, tập trung vào những giá trị cốt lõi, trong năm 2016 Lisemco sẽ có những đột phá mới, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mong muốn của cổ đông và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội:

05. Tiet muc van nghe chao mung Dai hoi.JPG

Tiết mục văn nghệ mở màn, chào mừng Đại hội.

06. Dai bieu den du Dai hoi.JPG

Đại biểu cổ đông đến dự Đại hội.

07. Dai bieu nhat tri voi Dai hoi.JPG

08.Dai bieu bo phieu bau.JPG

Cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu kín.

04.Tv Hoi dong QT & Ban KS.JPG

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.