Lisemco, Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018
Lisemco Company

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

thong bao.jpg