Lisemco, Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2023
Lisemco Company