Lisemco, Thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2017
Lisemco Company

Sơ đồ tổ chức

_SO DO TIENG VIE-newT.jpg