Lisemco, Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2017
Lisemco Company

Đơn vị thành viên

I - CÔNG TY CP LISEMCO 2


Nha xuong Lisemco 2.JPG  1 - Diện tích khu vực chế tạo: 106.750 m2
  2 - Công suất chế tạo:         20.000 tấn/năm
  Chế tạo kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn, bồn bể chịu áp lực:

 
+ Thiết bị, kết cấu thép, giàn không gian: 12.000 tấn/năm
  + Bồn bể chịu áp lực: 3.000 tấn/năm
  + Các thiết bị khác:    5.000 tấn/năm

 
3 -  Nhân lực:           1.000 người


______________________________________________
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.922786 - Fax: 0313.922783
Email:     info@lisemco2.com
Website: http://lisemco2.com

II - CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 3


Lisemco 3.jpg

 1 - Diện tích khu vực chế tạo: 15.000 m2

 2 - Công suất chế tạo:
  03 - 04 tàu đến 4.000DWT/năm

 3 – Nhân lực:                          200 người


______________________________________________
 
III - CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 5


Xuong LS5-1.JPG

 1 - Diện tích khu vực chế tạo: 27.488 m2

  2 - Công suất chế tạo:             10.000 tấn/năm

  3 - Nhân lực:                                500 người_________________________________________________
Địa Chỉ: Km5+200 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải phòng.
Tel: (84313) 850.500 - Fax: (84313) 522.556
Email:    
info@lisemco5.com.vn
Website: http://lisemco5.com.vn